Referenser

Arbeten av Svenska Maskin

Vår ambition som samhällsutvecklare är att bygga ett bättre samhälle och att tillhandahålla innovativa och hållbara lösningar.

Här kan du se några av våra svenska byggprojekt.

Farsta strand

Farsta strand

Mer information kommer inom kort

Kärrtunnan etapp 1 - 4

Kärrtunnan etapp 1 - 4

Vi har fått i uppdrag att bygga infradelen för hus 1 - 8 med totalt 186 hyreslägenheter. Beställare är JM bostad AB och total kontraktsumma är 35 miljoner. Arbetet beräknas vara färdig sommaren 2018. Arbetet vi utför är sanering, urschaktning, infra/anläggningsarbeten i mark, finplanering, infra- asfaltering, växter marksten etc.

Kvarnholmen

Kvarnholmen

Mer information kommer inom kort

Nytorpshöjden

Nytorpshöjden

Mer information kommer inom kort